2022

22.10.2022 – DE – Metal Ship – Koblenz

28.10.2022 – DE – Bastard Club – Osnabrück

29.10.2022 – DE – Helvete Pub – Oberhausen

02.12.2022 – DE – The Laser Days – Hamburg

03.12.2022 – DE – The Laser Days – Hamburg

16.12.2022 – DE – The Laser Days – Braunschweig

17.12.2022 – DE – The Laser Days – Braunschweig

2023